Ad image

Denizcilik Fakültesi Öğrencileri Sektördeki Son Durumu Değerlendirdi

Covid-19, denizcilik sektörümüzde de etkisini gösterdi. Denizcilik fakültesi öğrencileri ile hem corona virüsünü hem de sektörde yaşananları değerlendirdik. Bu çalışmayı hazırlayan İTÜ Denizcilik Fakültesi öğrencisi Mehmet Talha Mınık’a teşekkür ederiz.

DENİZCİLİK SEKTÖRÜNDE TEKNOLOJİNİN YANSIMALARI

Emrah Obalı/ Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi 3. Sınıf

EMRAH OBALI 256x300 1Dünyanın ve teknolojinin sürekli olarak değiştiği son yıllarda denizcilik ve deniz taşımacılığı da aynı hızla değişmeye ve çağa ayak uydurmaya başladı. Bu teknolojilerle birlikte son yıllardaki deniz yolu taşımacılık istatistikleri bize verimliliğin de olumlu olarak değişkenlik göstermeye başladığını işaret ediyor. Bunun yanı sıra günümüzde çevreye ve denize verilen zarar en aza indirgenmeye ve yeşil taşımacılık kavramının popülerliği yaygınlaşmaya başladı.
Denizcilik sektöründeki değişim ile farklı gemiler kullanılmaya başlandı. Son yıllarda büyük ölçekli denizcilik firmaları “devasa” olarak isimlendirebileceğimiz “Daha Büyük Gemiler” üretiyor. Bu gemilerin kapasitelerinin bir hayli fazla olması ve gelişen otomasyonla birlikte hızlı yükleme ve boşaltma sistemleri bu gemileri şirketlerin tercih etmesinde daha da cazip hale getiriyor. “Yeşil Denizcilik” kavramı ile birlikte gemilerin boyutları ve hacimleri büyüdükçe kullanılan teknoloji ile birlikte pervane ,motor ve yakıtların çevreye olan etkisi en aza indirilmeye bu sebeple de daha çevre dostu gemiler üretilmeye, tasarlanmaya çalışılıyor. “Veri Analizi ve Gemi Takip Uygulamaları” gelişen teknoloji ile birlikte denizyolu taşımacılığında yüklerin ve gemilerin ve yüklerin operasyon süreçlerini izlemek ,bu süreçler hakkında güncel bilgiye ulaşmaya ve bu bilgilerle birlikte şirketlerin daha doğru kararlar vermesine olanak sağladı. Gemilerin günümüzde istenilen zamanda çeşitli hizmet sağlayıcıları aracılığıyla nerde olduğunu görmek çok daha kolay hale geldi. Aynı zamanda oluşabilecek ekstra masrafların bu analiz ve uygulamalar ile önüne geçilmeye başlandı. 5G ve Wi-Fi teknolojisi ile birlikte gemi yönetimi ve gemi personelleri ile anlık ,kaliteli bir iletişim sağlanmaya başladı. Armatörler bu teknoloji ile bilgi alma ve karar verme aşamalarında daha doğru ve karar vermeye başladılar. Bu kavramlarla birlikte denizcilik sektörü günden güne değişmeye ve gelişmeye devam ediyor.

DENİZCİLİKTE KADIN

Semra Taş/Samsun Üniversitesi-Denizcilik İşletmeleri Yönetimi 1. Sınıf

SEMRA TAS 208x300 1

Erkek egemen bir meslek olarak alışılagelmiş denizcilik sektörü; azimli ve başarılı
kadınlarımız sayesinde toplumca kabul görülen bu yargıyı çürütüyor ve çürütmeye devam
etmektedir. Çağ olarak teknoloji ve iletişim çağında bulunduğumuzdan dolayı geçmişteki gibi
güç etkenli bir meslek olmaktan çıkmıştır. Daha çok gelişmişlik düzeyi, network becerisi,
kabiliyet ve erişim kısımları önem kazanmıştır. Dolayısıyla kadın yapamaz denizcilik erkek
işi yargısı biraz havada kalıyor. Denizci kadınların staj ve iş başvurusunda yaşadığı zorluklar
bize destek veren vakıf, dernek, topluluk vs. ile daha kolay bir durum haline gelmiştir.
Özellikle 1974 yılında İngiltere’de sektördeki kadınların dayanışması ile kurulan
WISTA(Uluslararası Deniz Ticaretiyle İştikal Eden Kadınlar Derneği) kadınlarımıza birçok
konuda destek vermektedir. İlk zamanlar bir avuç kadınla başlayan dernek şuanda 45
ülkede 3 binden fazla hem kadın hem erkek üye sayısına ulaşmıştır. Bizim ülkemizde ise 8
Mart 2009 tarihinden itibaren WISTA TURKEY olarak çalışmalarını yapmaktadır. Gerek
burs, gerek staj, gerek referans konusunda binlerce kadın denizciye destek vermektedir.
Kısacası ilk zamanlar sadece eşlerinin yanında gemide bulunan kadınlar günümüzde birçok
başarıya imza atmışlardır. Örneğin geçen yıl Norveç’te denizcilik sektöründe uluslararası
başarı göstermiş “İzlenecek 10 Başarılı Kadın” listesinde 2 Türk kadın yer
aldı. Kadınlarımızın denizdeki başarısı toplum desteği ile her geçen gün artmakta ve ülkemiz
adına bizi gururlandırmaktadır. Biz kadınlar olarak hem iyi bir anne hem iyi bir eş hem de
sektör ayırımı yapmaksızın her zorlukta her güçlükte çalışabilecek azime sahibiz, yeter ki
önümüze engeller konulmasın. Denizcilik cinsiyet ayrımı yapılmaksızın zorlu dönemeçleri
olan, sabır gerektiren ve çokça özlem barındıran bir endüstri. Cinsiyet ayrımı olmaksızın hep
birlikte bu sektörde ilerlemeli ve ülkemiz adına birçok başarıya imza atmalıyız. Bunu el ele
vererek başarabiliriz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi “Bir toplum, bir millet
erkek ve kadın denilen iki cins insandan meydana gelir. Mümkün müdür ki, bir toplumun
yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça, diğer kısmı göklere yükselebilsin.”

Yorum yap