Ad image

Türkiye’nin Denizcilik Geleceği ve Nitelikli Mezunlarla Güçlenen Sektör

Denizcilik Sektörünün Haber Kaynağı...
Denizcilik Sektörünün Haber Kaynağı...
Denizcilik Sektörünün Haber Kaynağı…

Denizcilikte Sektörün Geleceği İçin Umut Veren Mezunlar

02

Gemi inşaatı mühendisliği, gemilerin tasarımı, yapımı, bakım ve onarımından sorumlu olan kritik bir mühendislik alanıdır. Gemi makineleri mühendisliği ise, gemilerin güç sistemleri ve diğer mekanik sistemlerinin tasarımı ve işletimi üzerine odaklanır. Türkiye’de bu alanlarda eğitim veren üniversiteler, sektöre nitelikli iş gücü kazandırma konusunda önemli bir rol oynamaktadır. Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) verilerine göre, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Programına yönelik 12 devlet üniversitesi ve 3 vakıf üniversitesinde eğitim verilmektedir. Tabi bu veriler eğitim alanında yapılan yeni güncellemelerle birlikte değişim göstermektedir.

Üniversiteler ve Kontenjanlar

Türkiye’deki gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği programları, öğrencilerden büyük ilgi görmektedir. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi, bu alanda öne çıkan devlet üniversitelerindendir. Ulaşılan son verilere bakıldığında bu üniversiteler, 2023 yılında toplam 268 öğrenciye eğitim vermek üzere kontenjanlarını doldurmuştur.

Öğrenci Profili ve Puanlar

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nin 41 kontenjanına 685 aday başvurmuş ve son yerleşen öğrencinin puanı 384,00163 olduğu görülmüştür. Bursa Teknik Üniversitesi’nin 41 kontenjanına 1260 aday başvurmuş ve son yerleşen öğrencinin puanı 415,60247 olarak belirtilmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi’nin 52 kontenjanına 1482 aday başvurmuş ve son yerleşen öğrenci 491,43774 puanla kaydedilmiştir. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin 62 kontenjanına 828 aday başvurmuş ve son yerleşen öğrencinin puanı 390,42834 iken, Yıldız Teknik Üniversitesi’nin 72 kontenjanına 1086 aday başvurmuş ve son yerleşen öğrencinin puanının 445,32388 olduğu bilgisine ulaşılmıştır.

Yapay zeka

Kadın Mühendislerin Yükselişi

Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği programlarında kız öğrenci sayısı henüz erkek öğrencilere göre daha az olsa da, kadın mühendislerin sektöre katılımının arttığını söylemek mümkün. Örneğin, Bursa Teknik Üniversitesi’nde 2022’de yerleşen kız öğrenci sayısı 5 iken 2023’ bu sayı 9’a yükselmiştir. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde ise 72 öğrenciden 10’u kız öğrencidir. Az da olsa kadın mühendislerin bu alandaki yükselişi, denizcilik sektöründe çeşitliliğin ve kapsayıcılığın artmasına önemli bir katkı sağlamaktadır.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Öne Çıkan Başarısı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği programında sunduğu 52 kontenjanla dikkat çekmektedir. 1482 aday arasından seçilen öğrencilerin aldığı yüksek puanlar, İTÜ’nün her alanda olduğu gibi bu alandaki prestijini ve sağladığı kaliteli eğitimi gözler önüne sermektedir. İTÜ mezunlarının, sektörde önemli roller üstlenerek Türkiye’nin denizcilik alanındaki rekabet gücünü de artıracağı beklenmektedir.

Tersaneler, yat üreticileri ve denizcilik şirketleri...
Tersaneler, yat üreticileri ve denizcilik şirketleri…

Sektörel Fırsatlar ve Gelecek Beklentileri

Türkiye’deki gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği mezunları, hızla büyüyen denizcilik sektöründe geniş iş fırsatlarına sahiptir. Tersaneler, yat üreticileri ve denizcilik şirketleri, bu nitelikli iş gücüne olan talebi sürekli artırmaktadır. Mezunlar, sektördeki teknoloji ve yeniliklere adapte olma yetenekleri sayesinde, Türkiye’nin denizcilik alanındaki rekabet gücünü artıracaktır. Türkiye’nin denizcilik sektöründe dünya çapında bir oyuncu olmasına katkı sağlayacak mühendisleri yetiştiren bu programlar, üreticilerin de geleceğe dair umutlarını güçlendirmektedir.

Eğitim kurumlarının sağladığı alana yönelik kaliteli eğitim, mezunların sektöre güçlü bir başlangıç yapmalarını sağlayacaktır. İşverenler de daha kaliteli ürün ve hizmetler sunmak için bu nitelikli iş gücünü değerlendirmek isteyeceklerdir. Bu kapsamda Türkiye’nin denizcilik alanında gelecekteki başarısına katkıda bulunacak mühendisleri istihdam etme konusunda gerekli iş birliklerini yapacaklarına inanıyoruz.

Yorum yap