Ad image

Deniz Kirliliğiyle Mücadelede Son Teknolojik Gelişmeler

Deniz Kirliliğiyle Mücadelede Son Teknolojik Gelişmeler

Deniz kirliliği ve mikroplastikle mücade!

71
Denizdeki Mikroplastikler

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte deniz tutkunları ve yat kullanıcıları, mavi suların tadını çıkarmak için hazırlıklara başladılar. Ancak bu keyifli zamanlar, denizlerdeki mikroplastiklerin meydana getirdiği kirlilik gibi ciddi bir sorunla karşı karşıya olabilir. Son dönemde yapılan araştırmalar ve geliştirilen teknolojiler, bu kirliliğin fark edilmesi ve temizlenmesi konusunda denizcilik camiasını harekete geçiriyor.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve diğer birçok uluslararası kuruluş, denizlerdeki mikroplastik kirliliğinin izlenmesi ve azaltılması için çeşitli projeler yürütüyor. Bu projelerin bir parçası olarak, denizlerin farklı bölgelerinde mikroplastiklerin tespiti için yeni teknolojiler geliştiriliyor ve uygulanıyor.

Yat ve Tekne Kullanıcıları İçin Çevre Dostu Denizcilik ve Sürdürülebilirlik

75
Yat ve Tekne Kullanıcıları İçin …

01

 

Özellikle yat ve tekne kullanıcılarının bu projelere katılımı ve destek vermesi önem taşıyor. Denizcilik camiasının aktif katılımıyla, denizlerdeki mikroplastik kirliliğinin izlenmesi ve temizlenmesi konusunda daha geniş bir veri tabanı oluşturulması mümkün olacak. Ayrıca, yat ve teknelerin donanımlarının geliştirilmesi ve çevre dostu uygulamaların teşvik edilmesiyle, denizlerdeki mikroplastik kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlanabilecek.

 

Denizcilik ve Mikroplastik Kirliliği İle İlgili Teknolojik Gelişme

Bilim insanı Doç. Dr. Selim Hanay (Makine Mühendisliği ve UNAM) Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Proof of Concept Hibe Ödülü aldı. Bu hibeyle araştırmacılar, mikroplastik kirliliğini taramasını sağlayacak ve deniz ile okyanuslarda mikroplastik kirliliğini tespit eden yüksek teknolojili bir cihaz geliştirdi. Denizlerde ve içme sularında büyük kirleticiler arasında yer alan mikroplastik parçacıkların çevresel ve sağlık tehdidini hızlı ve yüksek hassasiyetle ölçmeyi amaçlayan bu cihazı uluslararası bilim dergisi Advanced Materials’de yayımladı.

Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi’nden (UNAM) Doç. Dr. Selim Hanay liderliğinde geliştirilen bu teknoloji, Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) tarafından da desteklendi.

76                    73

Mikroplastiklerin İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri

“Tehlikeli kimyasalların ve mikroplastiklerin insanların ve deniz organizmalarının fizyolojisi üzerindeki etkileri hala yeni gelişmekte olan bir alandır ve bu Sürdürülebilir Kalkınma için Deniz Bilimi On Yılı’nda öncelikli ve hızlandırılması gereken bir konudur.”

UNEP Deniz ve Tatlısu Şubesi Başkanı Leticia Carvalho’nun bu ifadesi, deniz bilimi ve sürdürülebilir kalkınma bağlamında tehlikeli kimyasalların ve mikroplastiklerin önemine dikkat çekmektedir.

72                     74

Bu alanda yapılan bilimsel çalışmalar, mikroplastiklerin insan sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, mikroplastiklerin boyutları küçüldükçe vücutta önemli dokularda birikerek sağlığı olumsuz etkilediğini göstermektedir. Bu kapsamda, denizlerdeki mikroplastik kirliliğiyle mücadelede atılan adımların önümüzdeki yıllarda artarak devam etmesi beklenmektedir. Uluslararası iş birliği ve teknolojik yeniliklerin yanı sıra, denizcilik camiasının bilinçlenmesi ve harekete geçmesi, bu küresel sorunla başa çıkılmasında kritik bir rol oynamaktadır.

Yorum yap